Customer Satisfaction Score (CSAT) dotazník ako podpis (email template) v Daktele

Tento článok predstavuje detailný postup toho, ako začať distribuovať a merať Customer Satisfaction Score (CSAT) dotazníky priamo vo vašom podpise (email template) v Daktele.


Požiadavky

  • Admin účet (prístup) v Nicereply
  • Admin účet (prístup) v Daktele

Detailný postup nastavenia CSAT dotazníkov v podpise Daktela 

1. Po vytvorení vášho Nicereply trial účtu kliknite na tlačidlo "NEW SURVEY" v ľavom hornom rohu. 

2. Nachádzate sa na kroku výberu metriky, kliknite na "START WITH CSAT" tlačidlo. Následne vyberte škálu vášho CSAT dotazníka. Po zvolení škály ju už následne nie je možné meniť. 

3. V ďalšom kroku vyberte distribúciu "EMAIL TEMPLATE". 

4. Následne kliknite na "SKIP INTEGRATION" odkaz v spodnej časti obrazovky. 

5. Teraz si naimportujeme vašich agentov z Daktely do Nicereply. Kliknite na tlačidlo "IMPORT FROM CSV". 

6. Následne si potrebujete vytvoriť CSV dokument vašich agentov s nasledujúcimi údajmi: meno, email, login (unique name). Ak chcete zistit login (unique name) agenta v Daktele, nádejte ho vo vašom Daktela účte v časti Manage - Users - List of Users. Záznam každého agenta bude vyzerať nasledovne: 

7. Keď budete hotoví, dokument si uložte a vráťte sa do Nicereply. Tu kliknite na Choose file a nahrajte svoj dokument. 

8. Následne si môžete vybrať, či chcete aby vaši agenti mali prístup do Nicereply (Access to Nicereply), a ak áno, akú budú mať rolu (Role). Keď budeťe hotoví kliknite "IMPORT". 

9. Na hornej časti obrazovky uvidíte správu o tom, že vaši agenti boli úspešne importovaní. Potom kliknite na "CONTINUE". 

10. Presuňte sa do vášho Daktela účtu. Prejdite do časti Manage (Spravovať), Settings (Nastavenia) a kliknite na Templates (Šablóny). Kliknite na Add new (Pridať nový). 

11. Zadajte názov, napríklad Nicereply CSAT survey. Type (Typ) šablóny je E-mail.

Do sekcie External URL (Externá URL) zadajte nasledovný link: https://demo.daktela.com/api/v6/whoim.json

Časť linku demo.daktela.com nahraďte vašou URL, ktorú vidíte v prehliadači (v našom prípade je to demo.daktela.com)

12. Následne nastavte Format (Formát) na Rich (Formátovaný).

13. V ďalšom kroku sa prepnite naspäť do Nicereply a skopírujte kód dotazníka (kliknite na tlačidlo "COPY CODE"). 

14. Následne sa presuňte do Daktely, prepnite sa do HTML editora a vložte kód dotazníka. 

15. V ďalšom kroku si potrebujeme kód upraviť a zakomponovať tam dve premenné. Skopírujte nasledovné premenné: {{activity.user.name}}/{{activity.ticket.name}}

16. Tieto premenné vložíme do nášho kódu 3x. Najprv v kóde lokalizujeme sekciu ces

Ako vidíme, v kóde sa nachádza 3x

Následne zmažeme ces (alebo akýkoľvek text ktorý vám namiesto ces zobrazuje za lomítkom / a pred otazníkom ?), a vložíme tam naše dve skopírované premenné. Výsledok bude vyzerať nasledovne:  

17. Keď budete hotoví kliknite na Update (Uložiť) tlačidlo a následne kliknite Save (Uložiť).  

18. V ďalšom kroku kliknite na Queues (Fronty) vašej novej šablóny (email template). 

Zakliklite políčko e-Mail a kliknite Save (Uložiť). 

V poslednom kroku sa vrátťe do Nicereply a kliknite na tlačidlo "CONFIRM SETUP COMPLETION". 


Nastavenie Ticket linku

Nicereply ponúka možnosť prepojiť každé získané hodnotenie s ohodnoteným ticketom. Táto funkcia sa nazýva ticket link a jej výsledkom je, že pri každom získanom hodnotení uvidíte ikonku, ktorá vás po jednom kliknutí prepojí na ohodnotený ticket. Ak chcete využívať funkciu ticket link, prejdite vo vašom Nicereply účte do Surveys - Surveys list. Nájdite svoju Daktela CSAT survey (dotazník) a kliknite na Settings daného dotazníka. 

Ako vidíte sekcia Ticket link je momentálne prázdna. Skopírujte nasledovný link: 

https://demo.daktela.com/tickets/update/<TICKET_ID>

Následne ho vložte do sekcie Ticket link, a časť linku demo.daktela.com nahraďte vašou URL, ktorú vidíte v prehliadači (v našom prípade je to demo.daktela.com)

Keď budete hotoví kliknite na "SAVE CHANGES". 


Skvelá práca!

Od tohto momentu budete mať možnosť pri odpisovaní na mail vložiť váš nový CSAT dotazník do podpisu emailu. Môžete tak urobiť jednoducho v sekcii Insert template (Vložiť šablónu). 

Zákazníci vás budú mocť ohodnotiť po každej interakcií.

Akonáhle získate hodnotenie dostanete emailovú notifikáciu a hodnotenie budete vidieť vo vašom Nicereply účte. Budete vidieť ktorý agent hodnotenie dostal a ktorého ticketu sa rating týkal. V Nicereply bude pri hodnotení dostupný aj takzvaný ticket link, ktorý vás jedným klikom prepojí na ohodnotený ticket.