Úvod do integrácie medzi Nicereply a Daktelou

Vylepšite vaše konverzácie so zákazníkmi vďaka Nicereply - online softvérom na meranie zákazníckej spokojnosti. Prečítajte si prehľad najdôležitejších funkcií integrácie medzi Nicereply a Daktelou. 

V tomto článku sa dočítate:


Ako funguje integrácia

V prvom kroku si vyberte metriku, ktorú chcete používať. Nicereply ponúka tri základné metriky:

Ak ste si zvolili CSAT prieskum (najpoužívanejší prieskum zákazníckej spokojnosti), máte na výber z troch škál - smajlíky, palce, hviezdičky. Vybranú škálu už nemôžete následne meniť, môžete však urobiť niekoľko dizajnových úprav podľa vašich potrieb. 

Ďalšou možnosťou je in-signature alebo email template distribúcia, čize využitie Nicereply dotazníkov priamo vo vašom podpise v Daktele. Do vášho Nicereply účtu si importujete Daktela agentov a dostanete sa na finálny krok. Tým je skopírovanie kódu dotazníka a jeho umiestnenie do novej emailovej šablóny v Daktele. Následne môžete využívať túto novú Nicereply šablónu a merať zákaznícku spokojnosť priamo vo vašom podpise, po každej interakcii so zákazníkom. 


Funkcie a benefity integrácie

Pozrite si zoznam 5 hlavných funkcií integrácie medzi Nicereply a Daktelou.

Ticket backlink

Funkcia ticket backlink zabezpečuje to, že pri každom získanom hodnotení uvidíte ikonku, ktorá vás po jednom kliknutí prepojí na ohodnotený ticket.

Automatická synchronizácia ohodnoteného agenta

Po tom, ako si importujete vašich agentov z Daktely do Nicereply môžete využívať funkciu automatickej synchronizácie ohodnoteného agenta. Vďaka nej bude každé nové hodnotenie automaticky priradené agentovi, ktorý riešil daný ticket. 

Automatická synchronizácia ohodnoteného ticketu

Nicereply taktiež ponúka funkciu automatickej synchronizácie ohodnoteného ticketu. Vďaka nej bude každé nové hodnotenie automaticky priradené ticketu, ktorého sa dané hodnotenie od zákazníka týka. 

Emailové notifikácie

Akonáhle získate hodnotenie dostanete emailovú notifikáciu s údajmi o získanom hodnotení, ohodnotenom agentovi a tickete, ktorého sa hodnotenie týka. Jedným klikom sa dostanete do záznamu hodnotenia vo vašom Nicereply účte.

Prispôsobenie dotazníkov vašej značke a potrebám

Položte vašim zákazníkom správnu otázku v pravý čas pomocou prispôsobených dotazníkov. Prispôsobte si svoje dotazníky vašej značke a pridajte ďalšie otázky.


Manuály nastavenia Nicereply dotazníkov ako podpisu v Daktele

Keď sa rozhodnete, ktorú metriku spokojnost zákazníkovi chcete merať, postupujte podľa príslušného manuálu a začnite merať spätnú väzbu priamo vo  vašom podpise:

CSAT: Nastavenie Customer Satisfaction Score dotazníka ako podpisu v Daktele

CES: Nastavenie Customer Effort Score dotazníka ako podpisu v Daktele

NPS: Nastavenie Net Promoter Score dotazníka ako podpisu v Daktele