Úvod do integrácie medzi Nicereply a Daktelou

Vylepšiťe vaše konverzácie so zákazníkmi s Nicereply - online softvérom na meranie spokojnosti zákazníkov. Tento článok ponúka prehľad najdôležitejších funkcií integrácie medzi Nicereply a Daktelou. 

V tomto článku nájdete: 


Ako integrácia funguje

Prvé rozhodnutie, ktoré musíte uskutočniť je, ktorú metriku zákazníckej spokojnosti chcete merať. Nicereply ponúka tri metriky:

Potom môžete využiť email template distribúciu, čize využitie Nicereply dotazníkov priamo vo vašom podpise v Daktele. Do vášho Nicereply účtu si importujete Daktela agentov a dostanete sa na finálny krok. Tým je skopírovanie kódu dotazníka a jeho umiestnenie do novej emailovej šablóny v Daktele. Potom budete môcť využívať túto novú Nicereply šablónu a merať zákaznícku spokojnosť priamo vo vašom podpise po každej interakcií so zákazníkom. 


Funkcie a benefity integrácie

Pozrite si zoznam 5 hlavných funkcií  integrácie medzi Nicereply a Daktelou.

Ticket backlink

Výsledkom funkcie ticket backlink je, že pri každom získanom hodnotení uvidíte ikonku, ktorá vás po jednom kliknutí prepojí na ohodnotený ticket.

Automatická synchronizácia ohodnoteného agenta

Po tom, ako si importujete vašich agentov z Daktely do Nicereply môžete využívať funkciu automatickej synchronizácie ohodnoteného agenta. Vďaka nej bude každé nové hodnotenie automaticky priradené agentovi, ktorý riešil daný ticket. 

Automatická synchronizácia ohodnoteného ticketu

Nicereply taktiež ponúka funkciu automatickej synchronizácie ohodnoteného ticketu. Vďaka nej bude každé nové hodnotenie automaticky priradené ticketu, ktorého sa dané hodnotenie od zákazníka týka. 

Emailové notifikácie

Akonáhle získate hodnotenie dostanete emailovú notifikáciu s údajmi o získanom hodnotení, ohodnotenom agentovi a tickete, ktorého sa hodnotenie týka. Jedným klikom sa dostanete do záznamu hodnotenia vo vašom Nicereply účte.

Prispôsobenie dotazníkov vašej značke a potrebám

Položte vašim zákazníkom správnu otázku v pravý čas pomocou prispôsobených dotazníkov. Prispôsobte si svoje dotazníky vašej značke a pridajte ďalšie otázky.


Manuály nastavenia Nicereply dotazníkov ako podpisu v Daktele

Keď sa rozhodnete, ktorú metriku spokojnost zákazníkovi chcete merať, postupujte podľa príslušného manuálu a začnite merať spätnú väzbu priamo vo  vašom podpise:

CSAT: Nastavenie Customer Satisfaction Score dotazníka ako podpisu v Daktele

CES: Nastavenie Customer Effort Score dotazníka ako podpisu v Daktele

NPS: Nastavenie Net Promoter Score dotazníka ako podpisu v Daktele

Still need help? Contact Us Contact Us